24604

Shabu Shabu

$269.00

Shabu Shabu: Red, Green. Border: Blue.